Lviv Bus Station, Ukraine

Built: 1980 Architects: V Sahaydakivsky, V Leokhnovsky, M Stoliarov Location: https://goo.gl/maps/3S9hh9LgGNL2 Photographed: September 2017